شبکه های اجتماعی:
پست الکترونیک:
info [at] mehremandegar [dot] com
تلفن:
021 - 44749690

گالری ویدئو

تدریس درس زیست شناسی پایه یازدهم(فصل 6)

تدریس در زیست شناسی توسط استاد گرامی جناب آقای آبرون مبحث زیست شناسی پایه ی یازدهم فصل ششم.در این تدریس نکته های اساسی و مهم که برای درک صحیح مبحث نیاز است توسط مدرس ارجمند تدریس شده تا دانش آموزان با مشاهده ی آن درک صحیحی از مطلب درسی داشته باشند.برای مشاهده ی ویدئو های […]

ویدئو کلیپ دبیرستان دوره دوم

مجتمع آموزشی مهر ماندگار دارای فعالیت ها و دپارتمان های مختلفی بوده که هر کدام در جهت استعداد یابی دانش آموزان انجام می پذیرد.رشته های هنری همچون کار با آبرنگ ، کار با سفال ، کلاژ و همچنین رشته های شاخه ی پژوهشی همچون کمیکار ، رباتیک ، آزمایشگاه الترونیک هوا فضا و سازه های […]

ویدئو کلیپ دبیرستان دوره اول

مجتمع آموزشی مهر ماندگار دارای فعالیت ها و دپارتمان های مختلفی بوده که هر کدام در جهت استعداد یابی دانش آموزان انجام می پذیرد.رشته های هنری همچون کار با آبرنگ ، کار با سفال ، کلاژ و همچنین رشته های شاخه ی پژوهشی همچون کمیکار ، رباتیک ، آزمایشگاه الترونیک هوا فضا و سازه های […]

ویدئو کلیپ دبستان دخترانه

مجتمع آموزشی مهر ماندگار دارای فعالیت ها و دپارتمان های مختلفی بوده که هر کدام در جهت استعداد یابی دانش آموزان انجام می پذیرد.رشته های هنری همچون کار با آبرنگ ، کار با سفال ، کلاژ و همچنین رشته های شاخه ی پژوهشی همچون کمیکار ، رباتیک ، آزمایشگاه الترونیک هوا فضا و سازه های […]

ویدئو کلیپ دبستان پسرانه

مجتمع آموزشی مهر ماندگار دارای فعالیت ها و دپارتمان های مختلفی بوده که هر کدام در جهت استعداد یابی دانش آموزان انجام می پذیرد.رشته های هنری همچون کار با آبرنگ ، کار با سفال ، کلاژ و همچنین رشته های شاخه ی پژوهشی همچون کمیکار ، رباتیک ، آزمایشگاه الترونیک هوا فضا و سازه های […]

ویدئو کلیپ مجتمع آموزشی مهر ماندگار

مجتمع آموزشی مهر ماندگار دارای فعالیت ها و دپارتمان های مختلفی بوده که هر کدام در جهت استعداد یابی دانش آموزان انجام می پذیرد.رشته های هنری همچون کار با آبرنگ ، کار با سفال ، کلاژ و همچنین رشته های شاخه ی پژوهشی همچون کمیکار ، رباتیک ، آزمایشگاه الترونیک هوا فضا و سازه های […]